Selekcja - Wtapianie Feather

Podczas zaznaczania i kopiowania obiektów uzyskujemy domyślnie zbyt ostre krawędzie zaznaczenia.

Black & White

Zdjęcia kolorowe można zamieniać na czarno-białe na wiele różnych sposobów i z różnym efektem.

Paleta Dopasowania - ręczna zmiana kolorów

W palecie Dopasowania w Photoshopie CS4 wprowadzono nową funkcję, za pomocą której można dokonać ręcznej korekty nasycenia wybranych kolorów. Jest ona dostępna w dwóch dopasowaniach: Barwa/Nasycenie oraz Czarno-Biały.


Księga gości
goshka13@gmail.com | www.gohha.com