Formatowanie warunkowe

Excel wsród różnych metod formatowania danych oferuje także formatowanie warunkowe.
Jest to typ formatowania danych, który formatuje tylko te komórki, których zawartość spełnia okreslone warunki.

Rysowanie obramowania

Nie wiem, czy wiecie, że w Excelu 2003 istnieje możliwość ręcznego rysowania ramek.

Sumy częściowe (pośrednie)

Narzędzie Sumy cześciowe pozwala na tworzenie wierszy podsumowujących dla danych grup listy. Za jego pomocą można prowadzić różne wyliczenia, na przykład: średnie wartości z okreslonych grup wierszy, liczba elementów w grupie.


Księga gości
goshka13@gmail.com | www.gohha.com