Style

Style są specjalnie zaprojektowanymi zestawami opcji formatowania, które umożliwiają stosowanie wielu atrybutów jednocześnie. Zamiast stosować każdą opcję formatowania z osobna, wystarczy wykonać tylko jedną czynność: zastosować styl.

Tworzenie spisu treści

Tworzenie spisu treści nie jest czymś skomplikowanym jednakże często użytkownikom Worda nastręcza wielu trudności ze względu na nieznajomość zagadnienia. W tym tutorialu postaram się je przybliżyć.

Zakładki - Praca z długim dokumentem

Zakładki w Wordzie służą do oznaczania miejsc w dokumencie, do których można się odwoływać.


Księga gości
goshka13@gmail.com | www.gohha.com