Selekcja - Wtapianie Feather

Podczas zaznaczania i kopiowania obiektów uzyskujemy domyślnie zbyt ostre krawędzie zaznaczenia.

Zmiana rozmiaru fotografii do publikacji w sieci

Aby zmniejszyć fotografię należy wybrać polecenie: Image | Image Size (Obrazek | Wielkość obrazka).

Podstawowe narzędzia do retuszowania - Pędzel korygujący Healing Brush

Pędzel korygujący to doskonalsza wersja Stempla. Zasada posługiwania się tym pędzlem korygującym jest identyczna jak w przypadku Stempla.


Księga gości
goshka13@gmail.com | www.gohha.com