Excel w obliczeniach naukowych i technicznych

Excel w obliczeniach naukowych i technicznych

autor:
Maciej Gonet
cena:
39.00
data wydania:
2009-12-02

zobacz szczegóły

dodaj do koszyka

Tworzenie wykresów w Excelu. Część trzecia.

W trzeciej i ostatniej części poświęconej wykresom w Excelu opiszę metodę na dodawanie linii trendu do serii na wykresie oraz sposób na dodanie nowych danych do wykresu i usunięcie danych niepotrzebnych.

Tworzenie wykresów w Excelu. Część pierwsza

Podczas tworzenia wykresów nie ma znaczenia czy tabela posiada obramowanie lub inne elementy formatowania komórek.

Transpozycja

Transpozycja to zamiana kolumn na wiersze lub wierszy na kolumny.
Ręczna zamiana mogłaby być żmudna i czasochłonna. Lepiej posłużyć się Transpozycją.

Sprawdzanie poprawności danych w Excelu

Jeśli jeden arkusz współdzielimy w użytkowaniu z wieloma osobami, warto wykorzystywać narzędzie do sprawdzania poprawności wprowadzanych danych.

Narzędzie to kontroluje, czy użytkownik wprowadza dane zgodne z narzuconymi kryteriami.

Oto kilka przykładów zastosowań tego prostego narzędzia.

Wprowadzanie dodatnich liczb całkowitych.

Zaznacz fragment arkusza, dla którego ustanawiasz kryteria i wybierz polecenie Dane|Sprawdzanie poprawności.

Sprawdzenie poprawności danych w Excelu

Na zakładce Ustawienia ustaw kryteria, tak jak na poniższym zrzucie.

Sprawdzenie poprawności danych w Excelu

Na zakładce Komunikat wejściowy podaj treść komunikatu, jaki pojawi się po wyborze komórki w obszarze kontrolowanym przez sprawdzanie poprawności.

Sprawdzenie poprawności danych w Excelu

Alert o błędzie to komunikat pojawiający się wtedy, gdy użytkowanik wpisze liczbę nie spełniającą narzuconych warunków (np. ujemna, ułamek).

Sprawdzenie poprawności danych w Excelu

Oprócz treści alertu o błędzie należy ustawić Styl, czyli sposób reakcji Excela na próbę wpisania wartośćci niedozwolonej.
Program dostarcza trzy style: Zatrzymaj, Informacja, Ostrzeżenie. Tylko styl Zatrzymaj nie dopuści aby użytkownik wpisał nieprawidłową wartość. Natomiast style Informacja i Ostrzeżenie dopuszają taką możliwość.

Po zatwierdzeniu ustawień pora na przetestowanie. Widoczny jest komunikat wejściowy...

Sprawdzenie poprawności danych w Excelu

Po wpisaniu liczby niezgodnej z narzuconymi kryteriami pojawia się alert o błędzie. Narzucony styl zatrzymaj nie daje możliwości wpisania niepoprawnej wartości.

Sprawdzenie poprawności danych w Excelu

Wprowadzanie określonej ilości znaków

Takie rozwiązanie przyda się na przykład podczas wpisywania numeru PESEL, czyli w takich przypadkach, kiedy użytkownik ma wpisać stałą liczbę znaków. Excel zgłosi błąd, jeśli dostanie wpis dłuższy lub krótszy.

Sprawdzenie poprawności danych w Excelu

Wpisywanie dat z określonego przedziału czasu

Data początkowa i Data końcowa musi być podana w poprawnym zapisie Excela, tzn.
rok-miesiąc-dzień (koniecznie z myślnikami!).

Sprawdzenie poprawności danych w Excelu

Wpisywanie tylko daty bieżącej

Jeśli w polu Data zastosujemy funkcję daty =dziś() taki zabieg spowoduje, że użytkownik będzie miał możliwość wprowadzenia tylko daty bieżącej.
Jeśli komórki zostaną wypełnione kolejnymi datami za pomocą jakiejkolwiek opcji Kopiuj-Wklej reguły sprawdzania poprawności danych nie zadziałają! Blokada działa tylko na dane wpisywane z klawiatury!

Sprawdzenie poprawności danych w Excelu

Lista wartości do wyboru

Jeśli wypełniając arkusz danymi wpisujemy wielokrotnie informacje (np.: dni tygodnia, miesiące) można zastosować sprawdzanie poprawności przy pomocy opcji Lista.
Najpierw należy przygotować na boku arkusza listę wszystkich możliwych opcji. Na zrzucie poniżej w komórkach I1:I10 są to nazwy miesięcy.
Następnie na zakładce Ustawienia należy wybrać opcję Lista i w polu Źródło zaznaczyć fragment arkusza I1:I10.

Sprawdzenie poprawności danych w Excelu

Dzięki temu w komórkach, w których działa sprawdzanie poprawności nazwy miesięcy można wybierać z listy po uprzednim kliknięciu w przycisk.

Sprawdzenie poprawności danych w Excelu


Księga gości
goshka13@gmail.com | www.gohha.com