Excel w obliczeniach naukowych i technicznych

Excel w obliczeniach naukowych i technicznych

autor:
Maciej Gonet
cena:
39.00
data wydania:
2009-12-02

zobacz szczegóły

dodaj do koszyka

Tworzenie wykresów w Excelu. Część trzecia.

W trzeciej i ostatniej części poświęconej wykresom w Excelu opiszę metodę na dodawanie linii trendu do serii na wykresie oraz sposób na dodanie nowych danych do wykresu i usunięcie danych niepotrzebnych.

Praca grupowa

Jeśli w pracy z Excelem zdarza ci się przygotowywać kilka identycznych tabel na wielu arkuszach i następnie przeprowadzić na nich identyczne obliczenia to znaczy, że czas poznać technikę pracy w grupie arkuszy.

Transpozycja

Transpozycja to zamiana kolumn na wiersze lub wierszy na kolumny.
Ręczna zamiana mogłaby być żmudna i czasochłonna. Lepiej posłużyć się Transpozycją.

Sprawdzanie poprawności danych w Excelu

Jeśli jeden arkusz współdzielimy w użytkowaniu z wieloma osobami, warto wykorzystywać narzędzie do sprawdzania poprawności wprowadzanych danych.

Narzędzie to kontroluje, czy użytkownik wprowadza dane zgodne z narzuconymi kryteriami.

Oto kilka przykładów zastosowań tego prostego narzędzia.

Wprowadzanie dodatnich liczb całkowitych.

Zaznacz fragment arkusza, dla którego ustanawiasz kryteria i wybierz polecenie Dane|Sprawdzanie poprawności.

Sprawdzenie poprawności danych w Excelu

Na zakładce Ustawienia ustaw kryteria, tak jak na poniższym zrzucie.

Sprawdzenie poprawności danych w Excelu

Na zakładce Komunikat wejściowy podaj treść komunikatu, jaki pojawi się po wyborze komórki w obszarze kontrolowanym przez sprawdzanie poprawności.

Sprawdzenie poprawności danych w Excelu

Alert o błędzie to komunikat pojawiający się wtedy, gdy użytkowanik wpisze liczbę nie spełniającą narzuconych warunków (np. ujemna, ułamek).

Sprawdzenie poprawności danych w Excelu

Oprócz treści alertu o błędzie należy ustawić Styl, czyli sposób reakcji Excela na próbę wpisania wartośćci niedozwolonej.
Program dostarcza trzy style: Zatrzymaj, Informacja, Ostrzeżenie. Tylko styl Zatrzymaj nie dopuści aby użytkownik wpisał nieprawidłową wartość. Natomiast style Informacja i Ostrzeżenie dopuszają taką możliwość.

Po zatwierdzeniu ustawień pora na przetestowanie. Widoczny jest komunikat wejściowy...

Sprawdzenie poprawności danych w Excelu

Po wpisaniu liczby niezgodnej z narzuconymi kryteriami pojawia się alert o błędzie. Narzucony styl zatrzymaj nie daje możliwości wpisania niepoprawnej wartości.

Sprawdzenie poprawności danych w Excelu

Wprowadzanie określonej ilości znaków

Takie rozwiązanie przyda się na przykład podczas wpisywania numeru PESEL, czyli w takich przypadkach, kiedy użytkownik ma wpisać stałą liczbę znaków. Excel zgłosi błąd, jeśli dostanie wpis dłuższy lub krótszy.

Sprawdzenie poprawności danych w Excelu

Wpisywanie dat z określonego przedziału czasu

Data początkowa i Data końcowa musi być podana w poprawnym zapisie Excela, tzn.
rok-miesiąc-dzień (koniecznie z myślnikami!).

Sprawdzenie poprawności danych w Excelu

Wpisywanie tylko daty bieżącej

Jeśli w polu Data zastosujemy funkcję daty =dziś() taki zabieg spowoduje, że użytkownik będzie miał możliwość wprowadzenia tylko daty bieżącej.
Jeśli komórki zostaną wypełnione kolejnymi datami za pomocą jakiejkolwiek opcji Kopiuj-Wklej reguły sprawdzania poprawności danych nie zadziałają! Blokada działa tylko na dane wpisywane z klawiatury!

Sprawdzenie poprawności danych w Excelu

Lista wartości do wyboru

Jeśli wypełniając arkusz danymi wpisujemy wielokrotnie informacje (np.: dni tygodnia, miesiące) można zastosować sprawdzanie poprawności przy pomocy opcji Lista.
Najpierw należy przygotować na boku arkusza listę wszystkich możliwych opcji. Na zrzucie poniżej w komórkach I1:I10 są to nazwy miesięcy.
Następnie na zakładce Ustawienia należy wybrać opcję Lista i w polu Źródło zaznaczyć fragment arkusza I1:I10.

Sprawdzenie poprawności danych w Excelu

Dzięki temu w komórkach, w których działa sprawdzanie poprawności nazwy miesięcy można wybierać z listy po uprzednim kliknięciu w przycisk.

Sprawdzenie poprawności danych w Excelu


Księga gości
goshka13@gmail.com | www.gohha.com