Excel 2010 PL. Formuły

Excel 2010 PL. Formuły

autor:
John Walkenbach
cena:
99.00
data wydania:
2011-03-25

zobacz szczegóły

dodaj do koszyka

Określanie rangi i percentylu

Narzędzie Ranga i Percentyl jest częścią pakiety Analysis Toolpack. Jeśli korzystasz z tego dodatku po raz pierwszy należy go najpierw zainstalować.

Tworzenie wykresów w Excelu. Część trzecia.

W trzeciej i ostatniej części poświęconej wykresom w Excelu opiszę metodę na dodawanie linii trendu do serii na wykresie oraz sposób na dodanie nowych danych do wykresu i usunięcie danych niepotrzebnych.

Tworzenie wykresów w Excelu. Część druga. Formatowanie wykresu

Wykres jaki otrzymujemy w wyniku działania kreatora wykresów można sformatować stosując inne opcje dla każdego elementu na wykresie.

Sam wykres jest złożony z wielu częsci. Poniższy rysunek opisuje poszczególne elementy wykresu.

Tworzenie wykresów w Excelu. Część pierwsza

Kreator wykresów

Wpisz do arkusza poniższą tabelę.

Tworzenie wykresów w Excelu

Podczas tworzenia wykresów nie ma znaczenia czy tabela posiada obramowanie lub inne elementy formatowania komórek. Istotny jest tylko format danych liczbowych, czyli jeśli dane w tabeli będą posiadały format walutowy to zostanie on też zastosowany na wykresie.

Uruchom polecenie z menu Wstaw | Wykres lub ikonę Kreator wykresów na Standardowym pasku narzędzi.

Tworzenie wykresów w Excelu

Po wybraniu polecenia uruchomi się okno kreatora wykresów, który przeprowadzi nas przez proces tworzenia wykresu.

Tworzenie wykresu będzie przebiegało w 4 etapach.

Krok 1 - Typ wykresu

Na początku należy wybrać typ oraz podtyp wykresu.

Wszystkie typy są wyświetlone na dwóch zakładkach okna: Standardowe typy...

Tworzenie wykresów w Excelu

...oraz Typy niestandardowe.

Tworzenie wykresów w Excelu

Podtyp to określenie czy wykres ma być płaski, trójwymiarowy, skumulowany.

Wybierz typ wykresu (kolumnowy) oraz podtyp (kolumnowy grupowany - czyli płaski).

Na tym etapie można "podejrzeć", czy wybrany typ i podtyp wykresu jest optymalny. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk Naciśnij i przytrzymaj, aby zobaczyć przykład.

Tworzenie wykresów w Excelu

Kliknij przycisk Dalej aby przejść do kolejnego kroku.

Krok 2 - Źródło danych

Zakładka Zakres danych

W tym kroku można inaczej pogrupować dane na wykresie wybierając opcję Kolumny lub Wiersze.

Zaznaczona opcja Wiersze - dane na wykresie są pogrupowane według nazwy towaru.

Tworzenie wykresów w Excelu

Zaznaczona opcja Kolumny - dane są pogrupowane według kwartałów.

Tworzenie wykresów w Excelu

Dla potrzeb ćwiczenia zaznacz ponownie opcję Wiersze.

Zakładka Serie

Na tej zakładce można samodzielnie zdefiniwać nazwy serii w polu zaznaczonym kolorem czerwonym.

Tworzenie wykresów w Excelu

Kliknij przycisk Dalej aby przejść do kolejnego kroku.

Krok 3 - Opcje wykresu

Opcje wykresu pozwalają na dodanie do wykresu typowych opcji takich jak tytuły, etykiety danych, położenie legendy itp.

Zakładka Tytuły

Na tej zakładce można wpisać tytuł wykresu oraz tytuły osi.

Wpisz tytuł wykresu taki jak na zrzucie poniżej.

Tworzenie wykresów w Excelu

Niektóre opcje są nieaktywne ponieważ został wybrany płaski podtyp wykresu.

Zakładka Osie

Można wyłączyć widoczność etykiet na osi X i Y.

Tworzenie wykresów w Excelu

Zakładka Linie siatki

Można zmieniać liczbę linii siatki, czyli pomocniczych linii ułatwiających odczytywanie wykresu.

Możliwe jest także całkowite wyłączenie linii siatki.

Tworzenie wykresów w Excelu

Zakładka Legenda

Umożliwia zmianę położenia legendy na wykresie.

Kliknięcie opcji Pokazuj legendę ukrywa legendę na wykresie. Aby przywrócić pokazywanie legendy ponownie kliknij opcję Pokazuj legendę.

Tworzenie wykresów w Excelu

Zakładka Etykiety danych

Etykiety danych to dodatkowe opisy serii na wykresie.

Włączona opcja Wartość.

Tworzenie wykresów w Excelu

Włączona opcja Nazwa serii.

Tworzenie wykresów w Excelu

Niektore opcje są nieaktywne ponieważ został wybrany kolumnowy typ wykresu.

Przykładowo - opcja Wartość procentowa będzie dostępna przy kołowym lub pierścieniowym typie wykresu.

Zakładka Tabela danych

Zaznaczenie opcji Pokazuj tabelę danych wyświetla pod wykresem tabelę, na podstawie której tworzymy wykres.

Tworzenie wykresów w Excelu

Kliknij przycisk Dalej aby przejść do kolejnego kroku.

Krok 4 - Położenie wykresu

Decyduje o umieszczeniu wykresu na nowym arkuszu lub istniejącym.

Tworzenie wykresów w Excelu

Opcja Jako obiekt w umieści wykres na tym samym arkuszu co tabelka. Opcja Jako nowy arkusz umieści wykres na nowym arkuszu w całości przeznaczonym na wykres.

Jeśli chcesz powrócić do poprzednich kroków kliknij przycisk Wstecz.

Aby zakończyć tworzenie wykresu kliknij przycisk Zakończ.

Wykres został osadzony na tym samym arkuszu co tabela.

Tworzenie wykresów w Excelu

Modyfikacja wykresu

Zmiana typu wykresu.

Jeśli wykres jest już przygotowany a my chcemy zmienić typ lub podtyp wykresu należy zaznaczyć wykres jak na poniższym screenie. (Zaznacznie to te czarne punkty dookoła wykresu pojawiające się po kliknięciu na wykresie.)

Tworzenie wykresów w Excelu

Następnie należy wybrać z menu polecenie Wykres i Typ wykresu. (Menu Wykres będzie dostępne tylko przy zaznaczonym wykresie!).

Wskazujemy inny typ wykresu, klikamy OK i gotowe.

Tworzenie wykresów w Excelu

Zmiana źródła danych

Zaznacz wykres i z menu wskaż polecenie Wykres | Źródło danych

Wprowadź zmianę i kliknij OK.

Zmiana opcji wykresu

Aby wprowadzić zmiany w tytule wykresu, legendzie lub innych opcjach wykresu, najpierw zaznacz wykres, a następnie z menu wskaż Wykres|Opcje wykresu.

Na poszczególnych zakładkach okna wprowadź poprawki i kliknij OK.

Zmiana położenia

Jeśli po utworzeniu wykresu dojdziemy do wniosku, że wykres lepiej prezentowałby się na całym arkuszu, można to skorygować wybierając Wykres|Lokalizacja po uprzednim zaznaczeniu wykresu.

Następnie zaznaczamy opcję Jako nowy arkusz i klikamy OK.


Księga gości
goshka13@gmail.com | www.gohha.com