Mistrzowskie ujęcia. Tim Grey o perfekcyjnej obróbce zdjęć

Mistrzowskie ujęcia. Tim Grey o perfekcyjnej obróbce zdjęć

autor:
Tim Grey
cena:
39.00
data wydania:
2010-02-19

zobacz szczegóły

dodaj do koszyka

Podstawowe narzędzia do retuszowania - Pędzel korygujący Healing Brush

Pędzel korygujący to doskonalsza wersja Stempla. Zasada posługiwania się tym pędzlem korygującym jest identyczna jak w przypadku Stempla.

Zmiana rozmiaru fotografii do publikacji w sieci

Aby zmniejszyć fotografię należy wybrać polecenie: Image | Image Size (Obrazek | Wielkość obrazka).

Zmienne - automatyzacja pracy

W Photoshopie istnieje możliwość przygotowania szablonów dokumentów z dynamicznie zmieniającą się zawartością. W takich dokumentach wykorzystywane są zmienne.

Korekta tonalna - kolor selektywny Selective color

Korekta tonalna - kolor selektywny Selective color

Kolor selektywny umożliwia korygowanie pikseli w wybranym kolorze poprzez zwiększanie lub zmniejszanie procentowego udziału cyjanu, magenty, żółtego i czerni w dziewięciu zakresach barw pokazanych na obrazku:

Korekta tonalna - kolor selektywny Selective color

Narzędzie pracuje w dwóch trybach: bezwzględnym i względnym. W trybie Bezwzględnym (Absolute) polecenie dodaje lub odejmuje określoną wartość procentową farby do kolorów w wybranym zakresie. W trybie Względnym (Relative) analizowana jest domieszka każdego koloru w pikselach mieszczących się w wybranym zakresie barw. Efekt działania jest łagodniejszy niż w trybie bezwzględnym. Własnie tryb względny jest bardziej przydatny przy wprowadzaniu subtelnym poprawek.

Jako przykład weźmy poniższe zdjęcie. Fotografia jest "wyprana" z kolorów i kontrastu.

Korekta tonalna - kolor selektywny Selective color

Wybierzmy zatem polecenie Selective color...(Kolor selektywny...) z menu Image | Adjustmnets (Obrazek | Dopasuj).

Korekta tonalna - kolor selektywny Selective color

Z listy rozwijalnej wybieramy jeden z dziewięciu zakresów barw, na przykład Cyjan, a następnie za pomocą suwaków zmieniamy procentowy udział farb, aż do osiągnęcia satysfakcjonującego efektu. Podobnie postępujemy z innymi zakresami barw, które wymagają korekty.

Kolor selektywny

Dla porównania fotografii przed i po korekcie przesuń kursor myszy na zdjęcie.


Księga gości
goshka13@gmail.com | www.gohha.com