Photoshop CS4 PL. Retusz i restauracja fotografii. Biblia

Photoshop CS4 PL. Retusz i restauracja fotografii. Biblia

autor:
Mark Fitzgerald
cena:
99.00
data wydania:
2009-12-14

zobacz szczegóły

dodaj do koszyka

Ścieżki

W niektórych przypadkach do selekcji należy wykorzystać ścieżki. Ścieżki powinny być stosowane do tworzenia kształtów lub zaznaczeń obiektów o ostrych, wyraźnych krawędziach.

Szybka maska

Photoshop oferuje wiele narzędzi do selekcji obiektów. W poprzednich tutorialach opisałam lasso magnetyczne, zakres kolorów i różdżkę. Zatem kolej na Szybką maskę. Szybka maska to sposób na selekcję obiektów.

Kształty

Kształty w Photoshopie to linie i krzywe rysowane za pomocą Pióra lub narzędzi z grupy kształtów. Rysowanie za pomocą Pióra opisałam w jednym z poprzednich tutoriali. Zaletą kształtów wektorowych jest niezależność od rozdzielczości.

Ścieżki - pióro magnetyczne

Pióro magnetyczne podobnie jak zwykłe pióro służy do rysowania ścieżek. Jednakże sposób działania oraz parametry narzędzia bardziej przypominają lasso magnetyczne.
Podczas rysowania ścieżki piórem magnetycznym ścieżka jest przyciągana do krawędzi obrysowywanego obiektu.

Pióro magnetyczne uruchamiamy wybierając z przybornika narzędzie Pióro dowolne, a następnie zaznaczamy na pasku opcję Magnetyczne.

Ścieżki - pióro magnetyczne

Parametry pióra magnetycznego można zmienić za pomocą okienka dostępnego po kliknięciu w strzałkę obok przycisku kształtu na pasku Opcji.

Ścieżki - pióro magnetyczne

Szerokość: pióro magnetyczne będzie wykrywać krawędzie w określonej tu odległości od kursora. Dopuszczalne wartości mieszczą się w przedziale od 1 do 256 pikseli.

Kontrast: podane tu wartości procentowe (od 0 do 100) określają kontrast między sąsiadującymi pikselami - czyli wskazują krawędzie. Im mniej kontrastowa jest fotografia tym Wyższe wartości powinny się tu znaleźć.

Częstotliwość oznacza jak często program będzie wstawiał punkty kontrolne. Dopuszczalne wartości to przedział od 0 do 100. Im wyższa wartość - tym gęściej rozmieszczone punkty kontrolne.

Nacisk pióra opcja przydatna gdy posługujemy się tabletem. Jeśli zaznaczona jest opcja Nacisk pióra to zwiększenie nacisku pisaka powoduje zwiększenie szerokości.

Po ustawieniu parametrów Pióra magnetycznego klikamy aby wstawić początkowy punkt kontrolny i dalej po prostu przesuwamy kursor myszy wzdłuż obrysowywanej krawędzi - program sam będzie wyszukiwał krawędzie (według wpisanych poprzednio wartości) i wstawiał kolejne punkty kontrolne.

Ścieżki - pióro magnetyczne

Jeśli program wstawi punkt kontrolny nie w tym miejscu, w którym chcielibyśmy można usunąć ten punkt za pomocą klawisza Backspace.
Całą ścieżkę można usunąć za pomocą klawisza Esc.

Po narysowaniu ścieżki tak jak w przypadku każdej innej ścieżki należy zmienić jej nazwę na palecie Ścieżki ze Ścieżki roboczej na dowolną inną nazwę.

Ścieżki - pióro magnetyczne

Gotową ścieżkę można wczytać jako zaznaczenie klikając jej miniaturkę na palecie Ścieżki trzymając jednocześnie wciśnięty klawisz CTRL.

Wczytane zaznaczenie można modyfikować, zapisać lub wykorzystać do skopiowania zaznaczonego fragmentu fotografii.


Księga gości
goshka13@gmail.com | www.gohha.com