Adobe Photoshop CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik

Adobe Photoshop CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik

autor:
Adobe Creative Team
cena:
77.00
data wydania:
2011-03-07

zobacz szczegóły

dodaj do koszyka

Zapisywanie selekcji

W kilku poprzednich tutorialach opisywałam metody zaznaczania obiektów na fotografiach.

Selekcja - Wtapianie Feather

Podczas zaznaczania i kopiowania obiektów uzyskujemy domyślnie zbyt ostre krawędzie zaznaczenia.

Podstawowe narzędzia do retuszowania - Stempel w Adobe Photoshop CS3 Clone Stamp

Stempel w nowej wersji Photoshopa nie zmienił zasady działania, ale został wyposażony w nowe funkcje. Stempel jak wiadomo kopiuje piksele z jednego miejsca fotografii i wkleja je do innego miejsca.

Ścieżki

Zaznaczenia obiektów można zapisywać w formie ścieżek. Ścieżki są obiektami wektorowymi w Photoshopie. Zaznaczenie zapisane w formie ścieżek można wyeksportować do Illustratora.

Zacznijmy od tego jak zapisać zaznaczenie w formie ścieżki.

Ścieżki

Tworzymy zaznaczenie jabłka dowolną metodą.

Następnie należy uaktywnić paletę Path (Ścieżki). Z menu palety wybieramy polecenie Make Work Path i określamy promień tolerancji na około 0,5 ~ 1 pixela.
Po kliknięciu OK na palecie Path pojawia się miniatura nowej ścieżki.

Ścieżki

Ponowne wczytanie zaznaczenia z zapisanej ścieżki można wykonać na dwa sposoby: przytrzymując klawisz CTRL należy kliknąć miniaturę ścieżki na palecie Path lub z menu palety wybrać polecenie Make Selection.

Ścieżki

Wyselekcjonowany obiekt można skrótem CTRL+J skopiować na nową warstwę i dalej wykorzystać w budowaniu kompozycji.

Ścieżki

Eksportowanie ścieżek

Ścieżki są wektorowymi elementami, które można eksportować do Illustratora.

Zapisaną na palecie Path ścieżkę eksportujemy poleceniem File|Export|Paths to Illustrator... Program zapisuje ścieżkę w postaci pliku Illustratora.

Uwaga powyższy plik to format SVG


Księga gości
goshka13@gmail.com | www.gohha.com