Prostowanie zdjęć

Niektóre fotografie wymagają wyprostowania, ponieważ linia horyzontu jest przekrzywiona.

Korekty można dokonać wykorzystując prowadnice Photoshopa oraz transformacje zdjęć.

Maska wektorowa

Maski w Photoshopie służą do przysłaniania lub odkrywania warstw leżących poniżej. Szczególnym typem maski jest maska wektorowa, która jest niezależna od rozdzielczości, czyli skalowalna bez straty jej jakości.

Przekształcenia obszaru roboczego

Każdą fotografię można odbić pionowo i poziomo przy pomocy poleceń: Image | Rotate canvas | Flip canvas horizontal oraz Image | Rotate canvas | Flip canvas vertical.

Zamiana zdjęć na czarno-białe

Istnieje kilka sposobów zamiany kolorowej fotografii na czarno białą. Opiszę te metody.

Zamiana zdjęć na czarno-białe

Skala szarości

Pierwszy sposób jest możliwy poprzez przekształcenie fotografii na skalę szarości. Wybierz Image | Mode | Grayscale (Obrazek | Tryb |Skala szarości) .Następnie potwierdź usunięcie informacji o kolorze.

Zamiana zdjęć na czarno-białe

Oto efekt.

Zamiana zdjęć na czarno-białe

Barwa nasycenie

Kolejna metoda polega na zmniejszeniu nasycenia barw poprzez okno Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) z menu Image | Adjustments (Obrazek | Dopasuj).

Tak jak widać na poniższym obrazku należy zmniejszyć nasycenie koloru na -100.

Zamiana zdjęć na czarno-białe

W efekcie uzyskamy poniższy efekt.

Zamiana zdjęć na czarno-białe

Usunięcie koloru

Inna bardzo szybka metoda polega na usunięciu koloru.
Z menu Image wybierz Adjustments i polecenie Desaturate
(Obrazek | Dopasuj | Usuń kolor)
.

Zamiana zdjęć na czarno-białe

Mapa gradientu

Jeszcze inna metoda polega na nałożeniu mapy czarno-białego gradientu na fotografię.
Kolor narzędzia i tła należy ustawić na czarno-biały (w czerwonej ramce), a następnie utworzyć nową warstwę korekcyjną poprzez nałożenie gradientu.

Zamiana zdjęć na czarno-białe

Poniżej rezultat.

Zamiana zdjęć na czarno-białe

Tryb LAB

Kolejny sposób uzyskania czarno-białego zdjęcia polega na zamianie trybu RGB na tryb LAB.

Z menu programu wybierz Image | Mode |Lab color (Obrazek | Tryb | LAB).
Następnie na palecie wybierz Kanały i kliknij kanał o nazwie Lightness (Jasność).

Zamiana zdjęć na czarno-białe

A teraz przy pomocy polecenia Image | Mode | Gayscale należy usunąć informacje o pozostałych kanałach. W rezultacie pozostanie jeden kanał, który powstał z kanału Jasności.

Zamiana zdjęć na czarno-białe

Mieszanie kanałów

Ostatnia metoda wykorzystuje mieszanie kanałów w trybie monochromatycznym.
Z menu wybierz polecenie Image | Adjustments |Channel mixer...(Obrazek | Dopasuj | Mieszanie kanałów....

Zamiana zdjęć na czarno-białe

Zaznacz najpierw Monochrome, a następnie przesuwając suwaki należy dopasować wartości poszczególnych kanałów, tak aby osiągnąć satysfakcjonujący efekt.

Zamiana zdjęć na czarno-białe

Monochromia

Aby polecenie monochromia było dostępne, najpierw należy obrazek przekształcić na skalę szarości (Image | Mode |Grayscale). Wtedy można użyć polecenia Duotone z menu Image | Mode.

Zamiana zdjęć na czarno-białe

Najpierw należy w zaznaczonym ramką polu wybrać opcję Monotone, a następnie przejść do edytowania nachylenia krzywej. Efekt jaki osiągniemy w dużej mierze zależy właśnie od tego w jaki sposób będzie ustawiona krzywa.

Zamiana zdjęć na czarno-białe

Aby różnice pomiędzy różnymi metodami były widoczne należy porównać efekty na fotografiach.

Zamiana zdjęć na czarno-białe Zamiana zdjęć na czarno-białe
Zamiana zdjęć na czarno-białe Zamiana zdjęć na czarno-białe
Zamiana zdjęć na czarno-białe Zamiana zdjęć na czarno-białe
Zamiana zdjęć na czarno-białe


Księga gości
goshka13@gmail.com | www.gohha.com