Prostowanie zdjęć

Niektóre fotografie wymagają wyprostowania, ponieważ linia horyzontu jest przekrzywiona.

Korekty można dokonać wykorzystując prowadnice Photoshopa oraz transformacje zdjęć.

Selekcja - Wtapianie Feather

Podczas zaznaczania i kopiowania obiektów uzyskujemy domyślnie zbyt ostre krawędzie zaznaczenia.

Przekształcenia obszaru roboczego

Każdą fotografię można odbić pionowo i poziomo przy pomocy poleceń: Image | Rotate canvas | Flip canvas horizontal oraz Image | Rotate canvas | Flip canvas vertical.

Zamiana zdjęć na czarno-białe

Istnieje kilka sposobów zamiany kolorowej fotografii na czarno białą. Opiszę te metody.

Zamiana zdjęć na czarno-białe

Skala szarości

Pierwszy sposób jest możliwy poprzez przekształcenie fotografii na skalę szarości. Wybierz Image | Mode | Grayscale (Obrazek | Tryb |Skala szarości) .Następnie potwierdź usunięcie informacji o kolorze.

Zamiana zdjęć na czarno-białe

Oto efekt.

Zamiana zdjęć na czarno-białe

Barwa nasycenie

Kolejna metoda polega na zmniejszeniu nasycenia barw poprzez okno Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) z menu Image | Adjustments (Obrazek | Dopasuj).

Tak jak widać na poniższym obrazku należy zmniejszyć nasycenie koloru na -100.

Zamiana zdjęć na czarno-białe

W efekcie uzyskamy poniższy efekt.

Zamiana zdjęć na czarno-białe

Usunięcie koloru

Inna bardzo szybka metoda polega na usunięciu koloru.
Z menu Image wybierz Adjustments i polecenie Desaturate
(Obrazek | Dopasuj | Usuń kolor)
.

Zamiana zdjęć na czarno-białe

Mapa gradientu

Jeszcze inna metoda polega na nałożeniu mapy czarno-białego gradientu na fotografię.
Kolor narzędzia i tła należy ustawić na czarno-biały (w czerwonej ramce), a następnie utworzyć nową warstwę korekcyjną poprzez nałożenie gradientu.

Zamiana zdjęć na czarno-białe

Poniżej rezultat.

Zamiana zdjęć na czarno-białe

Tryb LAB

Kolejny sposób uzyskania czarno-białego zdjęcia polega na zamianie trybu RGB na tryb LAB.

Z menu programu wybierz Image | Mode |Lab color (Obrazek | Tryb | LAB).
Następnie na palecie wybierz Kanały i kliknij kanał o nazwie Lightness (Jasność).

Zamiana zdjęć na czarno-białe

A teraz przy pomocy polecenia Image | Mode | Gayscale należy usunąć informacje o pozostałych kanałach. W rezultacie pozostanie jeden kanał, który powstał z kanału Jasności.

Zamiana zdjęć na czarno-białe

Mieszanie kanałów

Ostatnia metoda wykorzystuje mieszanie kanałów w trybie monochromatycznym.
Z menu wybierz polecenie Image | Adjustments |Channel mixer...(Obrazek | Dopasuj | Mieszanie kanałów....

Zamiana zdjęć na czarno-białe

Zaznacz najpierw Monochrome, a następnie przesuwając suwaki należy dopasować wartości poszczególnych kanałów, tak aby osiągnąć satysfakcjonujący efekt.

Zamiana zdjęć na czarno-białe

Monochromia

Aby polecenie monochromia było dostępne, najpierw należy obrazek przekształcić na skalę szarości (Image | Mode |Grayscale). Wtedy można użyć polecenia Duotone z menu Image | Mode.

Zamiana zdjęć na czarno-białe

Najpierw należy w zaznaczonym ramką polu wybrać opcję Monotone, a następnie przejść do edytowania nachylenia krzywej. Efekt jaki osiągniemy w dużej mierze zależy właśnie od tego w jaki sposób będzie ustawiona krzywa.

Zamiana zdjęć na czarno-białe

Aby różnice pomiędzy różnymi metodami były widoczne należy porównać efekty na fotografiach.

Zamiana zdjęć na czarno-białe Zamiana zdjęć na czarno-białe
Zamiana zdjęć na czarno-białe Zamiana zdjęć na czarno-białe
Zamiana zdjęć na czarno-białe Zamiana zdjęć na czarno-białe
Zamiana zdjęć na czarno-białe


Księga gości
goshka13@gmail.com | www.gohha.com