Typografia typowej książki

Typografia typowej książki

autor:
Robert Chwałowski
cena:
34.90
data wydania:
2001-11-27

zobacz szczegóły

dodaj do koszyka

Spisy ilustracji, wykresów, tabel itp.

W poprzednim tutorialu opisałam sposób dodawania podpisów do obiektów typu wykres, rysunek, tabela itp. Kontynuacją tamtego tematu jest dzisiejszy tutorial dotyczący tworzenia spisów obiektów umieszczonych w dokumencie.

Tworzenie spisu treści

Tworzenie spisu treści nie jest czymś skomplikowanym jednakże często użytkownikom Worda nastręcza wielu trudności ze względu na nieznajomość zagadnienia. W tym tutorialu postaram się je przybliżyć.

Korespondencja seryjna - Listy seryjne - część pierwsza

Przygotowanie korespondencji seryjnej zawsze składa się z trzech etapów. Przygotowanie treści dokumentu głównego. Stworzenie źródła danych (lub skorzystanie z gotowej bazy przygotowanej w Excelu, Accessie, Wordzie).

Zakładki - Praca z długim dokumentem

Zakładki w Wordzie służą do oznaczania miejsc w dokumencie, do których można się odwoływać.
W długich dokumentach za pomocą zakładek można oznaczyć poszczególne rozdziały bądź podrozdziały, co znacznie ułatwia i przyspiesza przeglądanie dokumentu.

Przed przystąpieniem do dodawania zakładek dobrze jest opracować czytelną strukturę konspektu, czyli rozdziały, podrozdziały, tak jak na poniższym zrzucie, aczkolwiek nie jest to warunek konieczny.

Zakładkii

Jeśli struktura dokumentu jest opracowana, to wygodniej będzie definiować zakładki na widoku konspektu.
Można się do niego przełączyć wybierając ikonę w dolnej lewej części okna. Na zrzucie ikona Konspektu jest wyróżniona na pomarańczowo.

Zakładkii

Przed utworzeniem zakładki należy zaznaczyć tekst, do którego przypisujemy zakładkę. Następnie należy wybrać polecenie Wstaw | Zakładka z menu programu.

Zakładkii

W otwartym okienku dialogowym wpisz nazwę definiowanej zakładki i naciśnij przycisk Dodaj. Zakładka zostanie utworzona a okienko dialogowe zamknięte.
Analogicznie należy stworzyć tyle zakładek w dokumencie ile jest potrzebnych.

Zakładkii

Jeśli w dokumencie istnieją już zakładki to można je wykorzystać do szybkiego przeglądania dokumentu.

W tym celu należy wybrać polecenie: Edycja | Przejdź do... lub skrót z klawiatury CTRL+G.

W otwartym okienku należy upewnić się czy jest wybrana zakładka Przejdź do.

Zakładkii

Następnie w lewej części okna należy wybrać Zakładki, a w prawej - nazwę zakładki, do której chcemy przejść i nacisnąć przycisk Przejdź do
Dokument powinien przewinąć się do wybranego miejsca.

Zakładkii


Księga gości
goshka13@gmail.com | www.gohha.com